Lexiq

Nosce te ipsum

A latin nosce te ipsum szállóige jelentése "ismerd meg önmagad", azaz légy tisztában az erősségeiddel és a gyengeségeiddel egyaránt.

A szállóige eredete az a görög Γνῶθι σεαυτόν (gnőthi seautón) felirat, amit elsőként véstek a Delphoi városban álló Apollón-templom bejárata fölé. Az ezt követő két szállóige:

a delphoi Apolló-szentély rekonstrukciója Albert Tournaire 1894-es festményénAz ókori görögök úgy vélték, hogy a delphoi maximák az istenük, Apollón szavai. A tudósok szerint a feliratok szerzője bizonytalan, és valószínűleg népszerű közmondások lehettek abban az időben.

A nosce te ipsum felirat üzenete az, hogy vedd észre és fogadd el a hibáidat, különösen mielőtt mások hibái felett ítélkezel.

Publikálva: 2022. december 1.