Lexiq

Normálalak

A normálalak (vagy más néven exponenciális alak, tudományos alak) a nullán kívüli valós számok a*10n szorzat alakban való jelölésmódja, ahol a abszolút értéke 1-nél nem kisebb és 10-nél kisebb, n pedig egész szám.

25 000 normálalakja például 2,5*104.

0,03 normálalakja 3*10-2.

A normálalakot úgy kaphatjuk meg, hogy a tizedesvesszőt addig csúsztatjuk, amíg a bal oldalán egy 1-nél nem kisebb és 10-nél kisebb szám lesz, és megszámoljuk, hogy hány számjeggyel mozdítottuk el jobbra vagy balra. Ez utóbbi lesz n értéke, ami jobbra mozdítás esetén negatív előjelet kap.

A normálalak használata a természettudományokban igen elterjedt, mert könnyebbé teszi a nagyon nagy és a nagyon kicsi számok jelölését, összehasonlítását, illetve a velük való számolást.

Publikálva: 2020. szeptember 30.