Lexiq

Narratíva

A narratíva szó jelentése elbeszélés, történetmesélés és -értelmezés. A narratíva a cselekvések, történések kiválogatásával és időrendbe helyezésével, a lényeges szempontok kiemelésével egyben értelmezi, magyarázza is azokat.

A narratíva lehet valós vagy kitalált is, megjelenhet beszéd, irodalmi alkotás, film, újságcikk, játék, de speciális esetben akár rajz, festmény vagy fénykép formájában is.

Narratíva például egy életrajz, egy tudósítás, egy történelmi munka, egy mítosz, anekdota, regény vagy egy elbeszélő költemény.

A szó a latin narrare (=elmond) kifejezésből ered.

Publikálva: 2020. szeptember 23.