Lexiq

Multilingvizmus

A multilingvizmus szó szerinti jelentése soknyelvűség, azaz amikor egy országban (vagy szűkebb társadalmi közösségben) legalább három különböző nyelv van használatban.

indiai vasútállomás táblája három nyelven írvaPéldául Belgiumban három hivatalos nyelv van: a holland, a francia és a német. Ezek használata területenként eltér. Az ország legnagyobb, északi részén csak a holland a hivatalos nyelv, míg a német határ menti régióban a francia és a német egyaránt, sőt Brüsszelben a holland és a francia is hivatalos nyelvként szolgál. Hasonlóképpen, Indiában a hindi és az angol a hivatalos nyelv, és ezeken kívül még 22 olyan helyi nyelv él, mint amilyen például a bengáli, a tamil, az urdu stb.

A multilingvizmus kifejezés a latin multi- (=sok) előtag és a lingua (=nyelv) szó összevonásából származik.

A multilingvizmus nem összetévesztendő a plurilingvizmussal, ami egyetlen személy többnyelvűségét jelenti.

Publikálva: 2021. március 10.