Lexiq

Multilingvális

A multilingvális (vagy ritkábban multilingvis) szó jelentése soknyelvű. Azokat az országokat vagy szűkebb társadalmi közösségeket szoktak így jellemezni, ahol legalább három különböző nyelv van használatban.

A multilingvális országokban az emberek gyakran bilingvisek vagy plurilingvisek, azaz kettő vagy több nyelvet is magas szinten ismernek és a mindennapokban használnak.

indiai vasútállomás táblája három nyelven írvaPéldául Indiában a hindi és az angol a hivatalos nyelv, és ezeken kívül még 22 olyan helyi nyelv él, mint amilyen például a bengáli, a tamil, az urdu stb.

A kifejezés a latin multi- (=sok) előtag és a lingua (=nyelv) szó összevonásából származik.

A multilingvális szó nem összetévesztendő a plurilingvis jelzővel, ami egyetlen személy többnyelvűségét jelzi.

Publikálva: 2021. március 10.