Lexiq

Multidiszciplináris

Két vagy több tudományág vagy szakterület független együttműködésére épülő feladat vagy közösség.

Valaminek a multidiszciplináris megközelítése esetén több különböző tudományterületről érkező kutató egymással párhuzamosan dolgozik egy adott problémán. Miközben mindenki megmarad a saját szakterületén belül, tehát a kutatók a saját elméleteiket és módszereiket alkalmazzák, közben felhasználják a többiek eredményeit is.

A multidiszciplinaritás és az interdiszciplinaritás közötti különbség az, hogy míg a multidiszciplináris megközelítés során a különböző nézőpontok egymás mellett, de egymással nem ötvöződve érvényesülnek, addig az interdiszciplináris irányzat az eltérő nézőpontok oda-vissza kölcsönhatásából alakul ki. Egy multidiszciplináris együttműködésben csupán a máshonnan származó fogalmak, módszerek és eredmények átvétele járul hozzá egy probléma megoldásához, egy interdiszciplináris megközelítés folyamán azonban a különböző fogalmak és módszerek összehangolása új fogalmakat, új elméleteket hoz létre.

multidiszciplinaritás kifejezés a latin multi (= sok) és disciplina (= ismeret, tanítás) szavak összeolvadásából ered.

Kapcsolódó szó: diszciplína

Publikálva: 2020. április 27.