Lexiq

Módosítószó

A módosítószó egy szófaj, amibe azok a szavak tartoznak, amik a mondat tartalmát módosítják vagy árnyalják.

A mondat tartalmához való viszony alapján 6 fajtája van:

  1. tagadószók a tagadás, az ellentét kifejezésére (pl. nem, dehogy, úgysem)
  2. tiltószók a tiltásra (pl. ne, se, nehogy)
  3. kérdőszók a kérdezés, az érdeklődés kifejezésére (pl. -e, vajon, ugye)
  4. óhajtószók a vágyakozás, a sóvárgás kifejezésére (pl. bárcsak, bár)
  5. bizonyítószók az állítás valódiságának hangsúlyozására, a bizonyosság megerősítésére, nyomatékosításra (pl. persze, nyilván, kétségkívül, valóban)
  6. határozatlanságot kifejező módosítószók a bizonytalanság kifejezésére, a közlés enyhítésére vagy akár keveslés illetve sokallás szemléltetésére (pl. esetleg, akár, még, már)

A szófajok osztályozása szerint a módosítószók a viszonyszók kategóriájába tartoznak.

Szinonimái: módosító határozószó, módosító határozó, modális szó.

Publikálva: 2020. november 19.