Lexiq

Mígnem

A mígnem egy kötőszó, aminek jelentése: addig az időpontig, amíg végül meg nem történik valami. A mígnem kötőszót egybe kell írni.

Példák:

Ezzel szemben a "míg nem" kifejezésben a míg egy vonatkozó határozószó, ami ugyanazt jelenti, mint az amíg: addig az időpontig, az alatt az idő alatt.

Példák:

A jelentésbeli különbség egészen árnyalatnyi. A mígnem kötőszó használatakor a mígnem szó utáni mondatrész a hangsúlyos (felbukkant egy őz, valaki beütötte a fejét), és az első tagmondat csak bevezeti a fő mondanivalót. Ezzel szemben a míg nem kifejezés utáni rész csupán az időpont megjelölésére szolgál (amíg valaki be nem ütötte a fejét, amikor majd szólok).

Publikálva: 2022. augusztus 2.