Lexiq

Metafora

A metafora az, amikor egy szóban, szókapcsolatban vagy kijelentésben két egymástól távol eső, de valamiben hasonlító dolgot azonosnak, egymással egyezőnek mutatsz be, hogy ezzel egy gondolatot újfajta módon szemléltess.

Például az aknamező és a szerelem két különböző dolog, de közös bennük, hogy egy‑egy meggondolatlan, rossz lépés mindkettőnél komoly negatív következményekkel jár. Mondhatod tehát, hogy "a szerelem olyan, mint egy aknamező", ami ebben a formában egy hasonlat, ha viszont ehelyett azt mondod, hogy "a szerelem aknamező", az már metafora, mert a két dolgot itt egymással megegyezőként írod le. Szintén metafora például az üveg szája kifejezés. Bár az üvegnek szó szerint nincsen szája, azonban a tetején lévő lyuk sokban hasonlít egy szájra, ami szintén lyuk, és gyakran öntünk folyadékot bele. Ezt a hasonlóságot használja ki és tekinti egyezőnek a metafora.

A metaforát sosem szó szerint kell értelmezni, hiszen úgy nem igaz, sőt, gyakran nagyon furcsán is hangzik (milyen lenne például, ha a családodban szó szerint te lennél a fekete bárány?), ehelyett az átvitt értelmű jelentést kell felfedezni mögötte.

A metaforákat gyakran használják a költészetben, de a köznapi beszédben is előfordul, például ha valamire nincs még elterjedt szó, és meg kell nevezni. A politikában akkor veszik hasznát, ha valamit nem szeretnének a nevén nevezni.

A hétköznapi szóhasználatban néha arra használják a metafora kifejezést, hogy jelezzék, ha valamit képletesen, átvitt értelemben kell venni. Például: "nem akarok senkit bántani, a robbantást csak metaforikusan értettem".

A kifejezés a görög meta- (=át) előtag és a pheró (=visz) szó összekapcsolásából ered.

Publikálva: 2021. november 13.