Lexiq

Menekült

A menekült olyan ember, aki politikai, nemzetiségi, faji, vallási üldözés, idegen megszállás, fegyveres konfliktusok vagy más kényszerítő ok miatt elhagyja a hazáját, és egy idegen országban keres menedéket, illetve ugyanezek miatt nem tud hazatérni.

Jogi értelemben menekültnek számít az, aki bármilyen csoport-hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt indokoltan tart az üldözéstől, ezért hazáján kívül tartózkodik, és félelmei miatt nem is kíván visszatérni oda. Ezt a menekültek helyzetére vonatkozó 1951‑es genfi egyezmény fogalmazza meg, amihez Magyarország 1989. március 1‑jén csatlakozott:

A "menekült" fogalma alkalmazandó minden olyan személyre, aki (...) faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való vélelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda visszatérni. (1989. évi 15. törvényerejű rendelet)

Az üldözés itt azt jelenti, hogy az illetőt legalább egy súlyos jogsértés éri (pl. életveszélyes fenyegetés, fizikai bántalmazás, nemi erőszak, rabszolgaság, megalázó bánásmód stb.), vagy több enyhébb jogsértéssel kell szembenéznie (pl. régóta tartó hátrányos megkülönböztetés az élet több területén).

gyerekek és kiteregetett ruhák egy konténerházakkal és sátrakkal övezett kavicsos útonAki menekültként érkezik egy országba, arról az adott ország illetékes hatósága dönti el, hogy megalapozottan fél‑e attól, hogy a fenti jogszabályban felsoroltak valamelyike miatt üldözik vagy üldözni fogják őt. Ha igen, az illető menekült státuszt kap, ami azzal jár, hogy nem szabad őt visszaküldeni a hazájába vagy más olyan országba, ahol fenyegetve lenne.

A menekült nem egyenlő a migránssal. A menekültek közvetlen üldözés miatt hagyják el a hazájukat (azaz szó szerint menekülnek onnan). Ezzel szemben a migránsok lehetnek olyanok is, akik egy jobb élet reményében, például tanulás vagy külföldi munka céljából települnek át egy idegen országba, tehát nekik nem feltétlenül okoz problémát a hazatérés. Minden menekült migráns, de nem minden migráns menekült. A megkülönböztetés azért is fontos, mert más szabályok érvényesek rájuk. Míg a migránsokra az egyes befogadó országok saját törvényei vonatkoznak, a menekülteket a nemzetközi jog - azon belül is az 1951‑es genfi egyezmény - védi, amit mindenkinek be kell tartania.

Bővebben:

Publikálva: 2021. december 8.