Lexiq

Mandátum

A mandátum a politikai képviselőknek adott megbízatás arra, hogy a következő években ellássák feladatukat a parlamentben.

Az országgyűlési képviselők a mandátumukat a négyévente tartott választáson szerzik. Ez a következő választásig tartó négyéves hivatali idő leteltéig szól, de ez idő közben is megszűnhet, például ha az illető meghal, vagy lemond a mandátumáról.

A Magyar Parlamentben 2012 óta 199 mandátum van kiosztva. Ebből 106‑ot az egyéni jelöltek szereznek meg, 93 pedig az országos listára leadott szavazatok alapján van kiosztva az egyes pártokra leadott szavazatok arányában.

A mandátum kifejezés a latin mandare (= megbíz, utasít) igéből eredő mandatum (= megbízás, parancs) szóból származik. A magyar nyelvben eredetileg szintén ’parancs, utasítás értelemben használták, de a 19. század második fele óta már csak ’a politikai képviselői megbízatás’t nevezik így.

Publikálva: 2021. május 16.
Módosítva: 2021. május 19.