Lexiq

Letalitás

A letalitás egy betegség halálozási arányszáma, ami megmutatja, hogy a betegségben hányan halnak meg azokhoz képest, akik szintén átestek a betegségen, de nem haltak meg benne. A letalitás tehát egy betegség életveszélyességét adja meg.

Ezt általában százalékos formában fejezik ki, ami azt adja meg, hogy az adott betegségben szenvedők milyen arányban halnak meg a betegség miatt. Például ha egy betegség letalitása 5, az azt jelenti, hogy 100 betegből 5 fő hal meg ebben a kórban.

A letalitás kiszámítása tehát úgy történik, hogy a halálesetek számát el kell osztani az összes megbetegedés számával, és ezt meg kell szorozni százzal (például ha egy fertőzést elkap 1000 ember, és ebből 50‑fő meghal, akkor akkor 50 / 1000 = 0,05, ezt megszorozva százzal 0,05 × 100 = 5 a betegség letalitása ebben az embercsoportban.

Egy betegség veszélyességének megítéléséhez a letalitás jobb mérőszám, mint a mortalitás, hiszen a letalitás figyelmen kívül hagyja azt, hogy a betegség mennyire gyakran fordul elő. A veszettség letalitása például közel 100, ami azt jelenti, hogy kezelés nélkül szinte biztos halál vár a fertőzöttekre. Mivel azonban hazánkban és egész Európában csak elvétve akad ilyen eset, ezért itt a fertőzés mortalitása közel nulla. Ezzel szemben az influenza egy olyan betegség, amin évről évre az európaiak 20%‑a átesik, miközben átlagosan 72 000‑en halnak meg a következtében. Ennélfogva az influenza mortalitása magasabb, egyszerűen azért, mert gyakoribb az előfordulása, mégis nagyságrendekkel kevésbé életveszélyes a veszettséghez képest.

Noha a letalitást leginkább betegségek kapcsán szokták kiszámolni, de használják mérgező anyagok vagy biológiai fegyverek halálosságának szemléltetésére is.

A letalitás kifejezés a latin letalis (=halálos) szóból származik.

Publikálva: 2020. december 5.