Lexiq

Kvártély

Bérelt szálláshely vagy lakás.

Eredetileg katonai szálláshelyet jelentett, amikor a polgárok részéről kötelező természetbeni hadiadó volt a katonák elszállásolása. Ilyenkor a lakosság kvártélyozta, azaz elszállásolta a katonákat, a katonák pedig bekvártélyoztak a házaikba, azaz ideiglenesen elfoglalták a szálláshelyeiket. Idővel a szó jelentése kibővült, manapság szállást, lakást jelent.

Leggyakrabban a koszt és kvártély kifejezésben tűnik fel, aminek jelentése az élelmezés és a szállás együttesen, azaz a teljes ellátás. Háborúk, megszállások idejében gyakran erre is szükség volt a polgári lakosság részéről, de manapság is hallani, hogy valaki koszt és kvártély fejében végzi a munkáját, azaz rendszeres étkezést és állandó lakhatást kap fizetségül.

A kvártély kifejezés gyökere a latin quartarius (=negyed), amiből a francia quartier (= városnegyed, kerület) szón keresztül kaptuk meg a magyar kvártély szót, ami arra a térségre utal, ahol a katonák szállásolnak.

Publikálva: 2020. május 17.