Lexiq

Kreativitás

A kreativitás újszerű gondolatokkal és a képzelet erejével történő alkotás képessége.

A kreatív tevékenység során az ember a korábbi tudását és tapasztalatait újszerű módon összekapcsolva valami eredeti, szokatlan dolgot teremt, vagy frappáns megoldást talál ki egy problémára.

A kreativitás kulcsa a divergens, szerteágazó gondolkodás, ami azt jelenti, hogy az illetőnek nem csak az észszerű, logikus ötletek jutnak eszébe, hanem több oldalról, egyedi látásmóddal közelíti meg a problémát, és így jut el egy új megoldáshoz.

A kreativitás kifejezés a latin kreare (= alkot, teremt) szóból származik.

Szinonimái: alkotókészség, teremtőképesség, alkotóerő.

Bővebben:

Publikálva: 2021. november 1.