Lexiq

Közfeladat

A közfeladat a szigorú törvényi definíció szerint olyan állami vagy önkormányzati feladat, amit valaki közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végez, a jogszabályban leírt követelményeknek és feltételeknek megfelelve.

A közfeladat tágabb értelemben minden olyan tevékenység, amit az állami szervek úgy végeznek, hogy az a társadalom tagjaira hatással van. Ezek tehát olyan feladatok és szolgáltatások, amelyek a közérdeket szolgálják, és megvalósításuk csak társadalmi összefogással lehetséges. Közfeladatot ellátó szervezetek például a kórházak, a földhivatalok, az iskolák, a fogyasztóvédelmi szervezet stb.

A törvény szerint közfeladatot ellátó személyek a következők:

 1. a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája
 2. a rendőrség tagja polgárvédelmi szolgálata során
 3. polgárőr a polgárőri tevékenység során
 4. a mentőszolgálat tagja a mentés és betegszállítás során
 5. a tűzoltóság tagja a tűzoltás és műszaki mentés során
 6. egyházi személy és vallásos szertartást hivatásszerűen végző személy
 7. bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a szakértő és a kézbesítési végrehajtó (pl. ügyvéd)
 8. egészségügyi dolgozó
 9. pedagógus, szakképzésben vagy felsőoktatásban dolgozó oktató, tanár, illetve tudományos kutató (pl. óvónő, kollégiumi nevelő, egyetemi tanár)
 10. gyermekek védelme, gyámügyi igazgatás vagy szociális ellátások területén dolgozó személy a munkája során (pl. szociális gondozó)
 11. erdészeti szakszemélyzet tagja, hivatásos vadász, halászati őr a munkája során
 12. a tömegközlekedés személyzetének tagja a munkája során (pl. BKK jegyvizsgáló, MÁV forgalomirányító)
 13. a posta személyzetének tagja a munkája során (pl. postai kézbesítő)
 14. az iskolaőr a munkája során

A fentieken kívül olyan önkormányzati ügyek is közfeladatnak számítanak, mint például a településüzemeltetés (pl. közvilágítás, útfenntartás, helyi tömegközlekedés, parkolás), a köztisztaság fenntartása (pl. úttakarítás, szemételszállítás, rovarirtás), a kulturális szolgáltatások (pl. könyvtár) stb.

Bővebben:

Publikálva: 2020. október 26.