Lexiq

Kötőszó

A kötőszó egy szófaj, amibe azok a szavak tartoznak, amik szavakat vagy mondatokat kapcsolnak össze, jelezve a köztük lévő logikai vagy nyelvtani viszonyt.

Az összekötött elemek közti viszony szerint 2 fajtája van:

  1. mellérendelő kötőszók, amik logikai kapcsolatot teremtenek két azonos mondattani szerepű elem között (pl. és, de, is, vagy, tehát)
  2. alárendelő kötőszók, amik nyelvtani viszonyt jelölnek két tagmondat között (pl. mert, hogy, ugyanis, ha, bár)

A szófajok osztályozása szerint a módosítószók a viszonyszók kategóriájába tartoznak.

Publikálva: 2020. november 19.