Lexiq

Konzul

Olyan állami tisztviselő, aki egy külföldi országban a saját hazájának érdekeit képviseli, valamint honfitársainak és a hazai vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait védi.

A konzul saját hazája a küldő ország, míg ahol megbízását végzi, a fogadó ország. A konzul feladatainak ellátására szolgáló hivatal a konzulátus.

A magyar Konzuli Szolgálat hivatalos honlapja a konzuliszolgalat.kormany.hu

A konzul kifejezés a latin consulere (=tanácskozik) szóból ered, utalva arra, hogy a konzul a küldő és a fogadó ország között közvetít.

Kapcsolódó szó: tiszteletbeli konzul

Publikálva: 2020. június 8.