Lexiq

Könyvviteli számla

Olyan kétoldalú nyilvántartás, amely egy cég vagyonrészét és az abban bekövetkezett változást mutatja.

Könyvviteli számla tipikus ábrázolásaMinden gazdasági esemény valamilyen változást hoz egy cég vagyonára nézve. Ezek a változások lehetnek növekedések és csökkenések. A növekedéseket és a csökkenéseket egy két oszlopból álló táblázatban, egymással szemben szokás adminisztrálni. A táblázat bal oldalán a pénzügyi növekedést, jobb oldalán a csökkenést rögzítik. A bal oldal a T jelű Tartozik, a jobb oldal a K jelű Követel oszlop, ezeknek az elnevezéseknek azonban a közhiedelemmel szemben semmi közük a pénzügyi tartozáshoz és követeléshez, csupán a jobb és bal oldal egyértelmű megkülönböztetésére szolgál. (Ezt a táblázatot az alakja miatt a könyvelők akasztófa névvel illetik.)

A kettős könyvelés során minden egyes gazdasági eseményt egy ilyen számla T és egy másik számla K oldalán rögzítik. Ha a két oldal különbsége nulla, akkor a könyvviteli számla egyenlege is nulla.

Szinonimája: főkönyvi számla.

Kapcsolódó szó: kontírozás