Lexiq

Kontírozás

A gazdasági események kettős könyvviteli rendszerébe történő rögzítése, azaz amikor egy bizonylathoz vagy annak soraihoz hozzárendelik azokat a könyvviteli számlákat, amelyeken az adatváltozásokat rögzíteni kell.

Egy cég minden gazdasági eseményt (pl. vásárlást, eladást, munkabér-átutalást, adózást) bizonylatokkal igazol. Egy ilyen bizonylattal az első teendő a kontírozás, azaz a számlakijelölés. Ez abból áll, hogy a bizonylaton feltüntetik:

  1. az érintett könyvviteli számlák nevét és számát
  2. azt, hogy mely könyvviteli számláknak melyik (T vagy K) oldalára milyen összeget kell könyvelni

Annak, aki kontíroz, ismernie kell a számvitel alapjait, ezt általában a cég könyvelője vagy gazdasági vezetője végzi. A számítógépes ügyviteli programok egy definíciós táblázat alapján ezt a számlabesorolást már automatikusan elvégzik.

A kifejezés az azonos jelentésű német kontieren szóból származik.