Lexiq

Kontingens

A kontingens egy előre megszabott keret vagy engedélyezett mennyiség valamiből, aminek korlátozva van a mértéke (például a kávébab Magyarországra történő behozatalának felső határa, egy cipőmárka reklámtevékenységére fordítható keretösszeg, egy hotelnek a szállásközvetítő cégek számára kiadott szobaszáma stb.)

A kifejezést az azonos jelentésű francia contingent szóból vettük át, ami a latin contingere (= vonatkozik valakire vagy valamire) szóból származik.

Szinonimái: kvóta, hányad, részarány, keretszám.