Lexiq

Kiskorú

A kiskorú jogi értelemben olyan személy, aki 18 évesnél fiatalabb vagy korábban házasságot kötött, és ezzel nagykorúvá vált.

A házasság megszűnése nem jár a nagykorúság elvesztésével, kivéve, ha azért szűnik meg, mert a bíróság cselekvőképesség hiánya vagy gyámhatósági engedély hiánya miatt érvénytelennek nyilvánította.

A kifejezést a hétköznapi szóhasználatban néha éretlen értelemben is használják.

Bővebben: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:10. §

Publikálva: 2021. november 17.