Lexiq

Kiemelt közszereplő

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Ilyen személyek a következők:

  1. államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár
  2. országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló
  3. politikai párt irányító szervének vagy vezető testületének tagja és tisztségviselője
  4. a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla, a Kúria tagja
  5. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács tagja, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
  6. nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és annak helyettesei
  7. többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
  8. nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

Bővebben: 2017. évi LIII. törvény - 4. § (Jogtár)

Kapcsolódó szó: közszereplő

Publikálva: 2020. október 26.