Lexiq

Jogképesség

A jogképesség azt jelenti, hogy minden embernek (vagy jogi személynek) lehetnek jogai és kötelezettségei, például örökölhet vagy szabadon megválaszthatja a vallását.

A magyar szabályozás szerint minden élve született ember jogképes a fogamzásának időpontjától egészen a haláláig. A fogamzás időpontját a születéstől visszafelé számított háromszázadik napnak kell tekinteni, de lehetőség van bizonyítani, hogy a fogamzás valójában korábbi vagy későbbi időpontban történt.

A jogképesség mindenkire egyenlően, feltétel nélkül vonatkozik, nem lehet lemondani róla, és minden azt korlátozó nyilatkozatot semmisnek kell tekinteni.

Bővebben: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:1. § - 2:4. §

Publikálva: 2021. november 17.