Lexiq

Írásjegy

Az írásjegy egy beszédhangnak az egyszerű, egyelemű, azaz nem összetett írott jele. A h hang például egyetlen betű és írásjegy, míg a cs hang egy betűnek számít, de két írásjegyből áll, a c‑ből és az s‑ből.

Az edző szó például három betű és négy írásjegy, a tanfolyam szó nyolc betű és kilenc írásjegy, míg a menedzser szó hét betű és kilenc írásjegy.

A kifejezést a képírásban egy‑egy szónak vagy hangcsoportnak a rajzolt jelére is használják.