Lexiq

Irányelv

1.

Az irányelv egy cél elérése érdekében megfogalmazott elképzelés, ami leírja a cél felé vezető viselkedés elméleti alapjait, de nem szabja meg a gyakorlati alkalmazás mikéntjét.

Például az egy irányelv, hogy mától több időt és energiát fordítok a szakmai fejlődésemre, de hogy ezt pontosan hogyan teszem, hogy mikor és mennyi időt szánok rá, hogy miből és mit tanulok első lépésben, azt nem tartalmazza.

Egy közösség magatartási irányelvei általában olyanokat írnak le, mint hogy légy kedves és türelmes, fogadd el a sajátodtól eltérő véleményt, nézd el mások tévedéseit stb., de persze a közösség tagjaira bízza, hogy ezeket hogyan valósítják meg. Ez tehát csak egy iránymutatás, hogy mi szeretnének, hogy csináljanak az emberek (szemben a magatartási szabályzattal, ami azt adja meg, mit várnak el, hogy csináljanak az emberek.

Szinonimái: iránymutatás, útmutatás, vezérelv, direktíva.

Az irányelv hétköznapi jelentése angolul policy vagy guideline.

2.

Az irányelv jogi értelemben az Európai uniós jogszabályok egyik típusa, ami csak az elérendő célok elérését írja elő, de a célok megvalósításának módszereit és eszközeit az egyes tagállamokra bízza.

Ennek megfelelően amikor megszületik egy uniós irányelv, akkor azt a tagállamoknak egy meghatározott időn belül (általában másfél-két év alatt) a saját nemzeti törvényükbe kell foglalni, és ennek megtörténtéről tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot.

Az irányelv mint jogi fogalom angolul directive.

Publikálva: 2021. február 16.