Lexiq

Ipso iure

Az ipso iure latin jogi kifejezés, aminek a szó szerinti magyar jelentése a jogból kifolyólag. Olyan jogkövetkezményt értenek alatta, ami anélkül is létrejön, hogy bármit csinálni kellene érte.

Ha például valaki 18 éves lesz, akkor ipso iure nagykorúvá válik, nem kell sehova bejelentkeznie és nem kell semmit aláírnia, hogy megkapja a nagykorúakat megillető jogokat.

A kifejezés a latin ipse (=maga) és iure (=jog) szavakból épül fel.

Publikálva: 2021. február 17.