Lexiq

Intervallum

Az intervallum szó jelentése szakasz, távolság, tehát két pont közé eső rész térben vagy időben.

A matematikában például az intervallum azoknak a számoknak a halmaza, amelyek két adott szám közé esnek. Például az 1 és az 5 intervalluma az 1, 2, 3, 4, 5 számokból álló halmaz.

A zenében az intervallum két különböző magasságú hang távolsága. Ilyen például a 8 hang különbségéből álló oktáv, mondjuk a C‑D‑E‑F‑G‑A‑B‑C hangsorban.

Az intervallum kifejezés a latin inter- ‘(=között) előtag és a vallus ‘(= cölöp, kerítés) szó összevonásából ered, utalva arra, hogy ez két meghatározott végpont közötti részt takar.

Kapcsolódó szó: interval

Publikálva: 2020. augusztus 15.