Lexiq

Interszubjektív

Különböző személyek szubjektív, de többnyire megegyező értékelése egy adott dologról. Nem feleltethető meg az objektív valóságnak, de mégis kollektíven egyetértenek benne az emberek.

Interszubjektív például a pénz fogalma. Az, hogy a pénznek értéket tulajdonítunk, nem következik a fizikai vagy más objektív tulajdonságaiból, fizetésre való használhatóságát az teszi lehetővé, hogy mindenki más is úgy kezeli, mint aminek értéke van.