Lexiq

Interdiszciplináris

Két vagy több tudományágat vagy szakterületet átfogó és ötvöző irányzat, amikor is a különböző szakágak módszerei és/vagy fogalmai összekapcsolódnak egymással.

Valaminek az interdiszciplináris megközelítése annyit takar, hogy több tudományterület összefogásával, így egy újfajta, több nézőpontú szemlélettel végzik az adott probléma vizsgálatát. Ilyen szakmaközi tudomány például a bioinformatika, ami a biológia és az informatika határterülete, ugyanis biológiai kérdések informatikai vizsgálatával foglalkozik (pl. új gyógyszermolekulák számítógépes tervezése). De kettőnél több szakág összefonódásából jött létre például a pszichoneuroimmunológia, ami a pszichológia, az idegtudomány és az immunológia vizsgálati tárgya, azaz a pszichés tevékenységek, az agy és az immunrendszer egymásra hatását vizsgálja (pl. a stressz idegrendszeri folyamatai hogyan károsítják az immunrendszert).

"Ma már nem elég, hogy a tudósok a maguk jól lehatárolt területén elmélyült vizsgálatokat végezzenek. Más távlatokat, magasabb szintű eredményeket kínál a több tudományág összefogásával folyó kutatás."
(részlet Ridovics Anna és mtsai Interdiszciplinaritás című könyvének fülszövegéből)

Az interdiszciplinaritás és a multidiszciplinaritás közötti különbség az, hogy míg az interdiszciplináris irányzat az eltérő nézőpontok oda-vissza kölcsönhatásából alakul ki, addig a multidiszciplináris megközelítés során a különböző nézőpontok egymás mellett, de egymással nem ötvöződve érvényesülnek. Egy interdiszciplináris megközelítés folyamán a különböző fogalmak és módszerek összehangolása új fogalmakat, új elméleteket hoz létre, egy multidiszciplináris együttműködésben azonban csupán a máshonnan származó fogalmak, módszerek és eredmények átvétele járul hozzá egy probléma megoldásához.

Az interdiszciplinaritás kifejezés a latin inter (= között) és disciplina (= ismeret, tanítás) szavak összeolvadásából ered.