Lexiq

Hiszekegy

A Hiszekegy az Apostoli hitvallás köznapi megnevezése. Az Apostoli hitvallás a katolikus egyház egyik legfontosabb és legismertebb imája, amiben a hívők megvallják hitük lényegét és hűséget fogadnak Istennek.

Az ima gyakran elhangzik istentiszteleteken és a hitoktatásban egyaránt. A mai hivatalos gyakorlatban használt szöveg a 6‑8. században véglegesedett:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.