Lexiq

Hippokratészi eskü

A hippokratészi eskü az ókori görög orvosi iskola esküje, ami mintául szolgált a mai orvosi eskü szövegéhez.

a hippokratészi eskü részlete egy 3. századi papirusztekercsenHippokratész egy ókori görög orvos volt, akit az orvostudomány atyjának szoktak nevezni, hiszen ő volt az, aki elsőként leírta az orvoslás elméleti és gyakorlati alapjait. Innentől kezdve csak a szükséges oktatásban részesülő világi személyek gyógyíthattak betegeket. A közhiedelemmel ellentétben a hippokratészi esküt nem ő írta, hanem az valószínűleg már néhány száz évvel korábban megszületett az akkor még orvosként dolgozó papok fogadalmaként.

Az eskü szövege így szól:

"Esküszöm a gyógyító Apollónra, Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: tanáromat akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok – akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben, – nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője."

Latinul: Hippocratis Jusjurandum.

Publikálva: 2020. augusztus 23.