Lexiq

Hibrid rezsim

A hibrid rezsim olyan politikai rendszer, ami sem nem demokrácia, sem nem diktatúra, hanem az ezek közötti szürke zónában egy köztes kormányzást végez.

A hibrid rendszernek több fajtája van attól függően, hogy a demokratikus rendszereknek mely jellemzőit tartják meg illetve vetik el:

Ezeket a rendszereket azért nevezik hibridnek, mert jól elkülöníthetőek a két szélsőségtől az alapján, hogy miben térnek el a modern nyugati demokráciától (pl. Németországtól), illetve miben különböznek a tiszta autokráciáktól (pl. Kínától). A hibrid jelző tehát lényegében egy határ, ami megmutatja, mikor éri el egy ország kormányzása azt a szintet, ahonnan már nem tekinthető demokráciának, de még nem válik autoriter rendszerré.

A szakértők szerint a hibriddé formálódás jele, ha egy országban a politikai részvétel alacsony (azaz a nép csak korlátozottan vesz részt a közügyekben), miközben a választási részvétel ehhez képest magas.

Publikálva: 2021. december 3.