Lexiq

Hanuka

A hanuka az a decemberi zsidó örömünnep, ami Jeruzsálem i. e. 2. századi visszafoglalásának állít emléket.

Izrael az i. e. 2. században a szír görögök uralma alá került, akik egyvallásúvá akarták tenni birodalmukat, ezért egyre inkább korlátozták a zsidók vallási és kulturális szabadságát. Egy zsidó pap és követői fellázadtak ez ellen, és i. e. 165‑ben visszafoglalták Jeruzsálemet. Mivel a felkelők úgy találták, hogy templomukat az elnyomók megszentségtelenítették, ezért lerombolták az oltárt, újat építettek helyette, és ismét felszentelték a templomot. Ennek emlékére nevezték el az ünnepet hanukának, hiszen a hanuka a héber hanukka szóból ered, aminek jelentése felszentelés, felavatás.

kilenc ágú gyertyatartó, ami a hanuka jelképeEz az egyik legközismertebb és legkedveltebb zsidó ünnep világszerte, az azonban egy tévhit, hogy a hanuka a zsidók karácsonya. Ennek az összemosásnak több apropója is van:

  1. A két ünnep időben elég közel esik egymáshoz.
  2. A középkortól kezdve a zsidó gyerekek is szoktak ajándékokat kapni hanuka alkalmából, igaz, ez a szokás csupán abból az indíttatásból alakult ki, hogy a megajándékozott keresztény gyerekek mellett ők se búsuljanak.
  3. A hanuka és a karácsony alkalmából is összeül a család, együtt töltik az estéket, közös vacsorát tartanak, játékkal és beszélgetéssel töltik az ünnepet.
  4. Mindkét ünnep egyik fő tartozéka és szimbóluma a gyertyaláng.

Ugyanakkor míg a karácsony a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe, a hanuka kevésbé jelentős, sőt csak a 20. században vált igazán széles körben ismertté a cionista kezdeményezések hatására.

A hanuka időpontja a zsidó naptár szerint kiszlév 25. napján kezdődik, és tévét 2. vagy 3. napján ér véget attól függően, hogy az adott évben tévét hónap 29 vagy 30 napos. A magyar naptárra átszámítva a következő évek időpontjai:

Bővebben: