Lexiq

GYED

A GYED a gyermekgondozási díj rövidítése, ami egy havi juttatás az államtól annak részére, aki a gyermek megszületése előtti két éven belül legalább 365 napon át egészségügyi biztosított volt, a szülési szabadság végétől a gyermek 2. évének betöltéséig (illetve ikrek esetében a 3. év betöltéséig).

A GYED tehát nem egy alanyi jogon járó szociális juttatás, hanem az egészségbiztosítás keretében folyósított ellátás, ami a szülő korábbi fizetésétől függ, és ami ennek a fizetésnek a kiesését pótolja. A díj összege a fizetésből kiszámolt naptári napi alap 70%‑a, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%‑a.

Ha valaki gyeden van, az azt jelenti, hogy nem jár dolgozni, hanem otthon van a kisgyermekével, és kapja az őt megillető GYED‑et.

A GYED részleteit a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szabályozza.

Bővebben:

Kapcsolódó szó: GYES

Publikálva: 2021. február 19.