Lexiq

Garantált bérminimum

A garantált bérminimum a jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér, amit minden olyan főállású dolgozónak meg kell kapnia, aki olyan munkakörben dolgozik, ami legalább középfokú végzettséghez kötött.

A garantált bérminimum akkor jár, ha a munkakör megköveteli a legalább középfokú végzettséget, más munkakör esetén a minimálbért kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy milyen végzettsége van a munkavállalónak.

2020‑ban például bruttó 210 600 Ft volt a garantált bérminimum, 2021‑ben pedig 219 000 Ft.

Publikálva: 2021. november 4.