Lexiq

Frazeológia

A frazeológia egy nyelv állandó szókapcsolatainak és jellemző kifejezésmódjainak tanulmányozásával foglalkozó tudományág, aminek feladata a nyelv frázisainak, beszédfordulatainak (szakszóval frazémáinak) összegyűjtése, vizsgálata és közzététele.

Szigorúan értelmezve a frazeológia csak az olyan közkeletű szófordulatokat tartalmazza, amelyek jelentése egyetlen szónak felel meg (pl. őszintén szólva, hogy mik vannak!, előfordul a legjobb családban is stb.). Sok nyelvész azonban a frazeológia feladatának tekinti a szólások, közmondások és szállóigék elemzését is.

Ennek mintájára így nevezik egy szűkebb közösség sajátos kifejezéskészletét is, például egy szakma, egy szubkultúra vagy akár csak egyetlen személy szóhasználatát. Például a jogi frazeológia a jogászokra és ügyvédekre jellemző szófordulatok és szakkifejezések készlete.

A tudományág neve a görög phrasis (=kifejezés) és logos (=magyarázat) szavak összevonásából ered.

Bővebben: Frazeológia (Wikipédia)

Publikálva: 2021. március 7.