Lexiq

Ficsúr

A ficsúr szó jelentése feltűnő öltözetű, piperkőc, bájgúnár férfi.

A kifejezés a román fecior (kiejtve: fecsor) szóból származik, aminek eredeti jelentése fiú, legény. A ficsúrnak tehát semmi köze a magyar úr szóhoz, mai alakja ennek belehallása folytán alakult ki, miután a magyarok átvették a szót Erdélyből. Sőt valószínűleg épp az úriaskodás, az előkelősködés beleérzése miatt ruházták fel azzal a többletjelentéssel, hogy rosszindulatúan célozzanak arra, aki ki van cicomázva, majmolja a divatot, kivagyi módon viselkedik.

Publikálva: 2021. február 11.