Lexiq

Fausti jellem

A fausti jellem olyan ember, akinek olyan nagy a tudásvágya, hogy bármit hajlandó megtenni érte.

A kifejezés abból a legendából ered, miszerint Johann Faust egy tanult tudós, aki egyezséget köt az ördöggel, és felajánlja neki a lelkét, ha cserébe megkap minden tudást, később azonban rájön, hogy a végtelen tudás veszélyes is lehet. A monda tehát egy olyan ember hanyatlását írja le, aki az emberi tudás korlátai ellen tiltakozik, és ezzel elveszíti a lelkét. A fausti megismerésvágy az 1789‑es francia forradalom előtti években feltörő polgárság mindentudás iránti vágyakozását mutatja be.

Johann Georg Faust arcképeJohann Georg Faust egy élő személy volt, egy 16. századi asztrológus és alkimista, akinek alakja több irodalmi művet ihletett. Ezek közül a leghíresebb Christopher Marlowe Doktor Faustus tragikus históriája című drámája, illetve áttételesen Johann Wolfgang Goethe Faust című műve.

Publikálva: 2022. augusztus 17.