Lexiq

Érzékenyítés

Az érzékenyítés olyan elvi felvilágosítás vagy gyakorlati nevelés, aminek célja, hogy valaki könnyebben elfogadja azokat az embereket, akik különböznek tőle vagy eltérnek a megszokottól.

Az emberek érzékenyítésére olyan szinteken van szükség, ahol a kisebbséghez tartozók lenézéssel, megbélyegzéssel, kiközösítéssel szembesülnek:

Az érzékenyítés annyiban több, mint egy egyszerű tájékoztatás, hogy nem csupán ismereteket ad át, hanem a hozzáállás és a viselkedés megváltozását célozza. Az érzékenyítés során tehát egy jó szándékú befolyásolás történik annak érdekében, hogy az emberek figyelmesebbek, együttérzőbbek, elfogadóbbak legyenek embertársaik iránt.

egy kéz egy papírból kivágott szívet nyújt egy másik kéz feléHa az érzékenyítés sikeres, az emberek nyitottabbak lesznek a másik felé, felismerik a saját előítéleteiket, és tudatosan figyelmen kívül tudják hagyni azokat. Ideális esetben pedig természetesnek veszik, hogy vannak tőlük különböző adottságú vagy tőlük eltérő életet élő emberek, akik emberiességi szempontból ugyanolyanok, mint ők.

Bővebben: Szociális érzékenyítés (Wikipédia)

Publikálva: 2022. szeptember 25.