Lexiq

Eretnek

Az eretnek eredetileg olyan személy, aki valamely vallás vagy egyház hivatalosan elfogadott tanításától, hittételétől eltérő nézeteket vall, manapság azonban gyakrabban használják átvitt értelemben bárkire, aki egy adott dologban szembehelyezkedik a csoport, illetve a társadalom hivatalos álláspontjával vagy a közfelfogással.

Régebben például ha valaki úgy gondolta, hogy a Föld kering a Nap körül, eretneknek számított, és joggal félhetett attól, hogy nézete miatt üldözni fogják. Manapság ha például egy fizikus nem egy népszerű, általánosan elfogadott elméletet támogat, akkor őt is nevezhetik eretneknek.

A kifejezést általában rosszallóan, gúnyosan használják, de az átvitt értelmű használata során humoros jelzőként is előfordul.

Publikálva: 2020. szeptember 29.