Lexiq

Epilógus

Az epilógus szó jelentése utószó, utóhang. Irodalmi mű végén lévő kiegészítő, befejező rész megnevezésére használják.

Átvitt értelemben valamilyen eseményt lezáró utolsó mozzanatra is szokták mondani.

A szó az azonos jelentésű latin epilogus szóból származik.