Lexiq

Emisszió

Az emisszió (latinosan írva: emissio) jelentése kibocsátás, kiürítés.

A fizikában az elemi részecskék és az elektromos hullámok kibocsátására szokták használni. Ilyen például a fényforrásból kiszóródó fény vagy a testedből áradó hősugárzás is.

A környezetvédelemben az emisszió egy szennyező anyag levegőbe jutásának időegység alatt mért olyan magas mennyisége, ami a környezetre vagy az egészségre már valószínűleg károsan hat.

A közgazdaságban az emisszió az új bankjegyek, érmék, értékpapírok vagy egyéb vagyont képező papírok pénzügyi piacra dobását jelenti.

Az orvosi papírokon a páciens kórházból való távozását nevezik így. Amikor az orvos a beteget hazaengedi, akkor az otthonába emittálja őt.

A kifejezés a latin emissum (=kiküld) igéből származik.