Lexiq

Ellentett

A matematikában egy szám ellentettje az a szám, amivel összeadva 0-t kapunk, azaz maga a szám ellentétes előjellel, vagy másképp fogalmazva a szám mínusz egyszerese.

A -4 ellentettje például 4, mivel -4 + 4 = 0. A 3 ellentettje -3, mivel 3 + -3 = 0.

Egy szám ellentettjére van például szükségünk, ha tudni akarjuk egy negatív szám abszolút értékét.

Az ellentettet egy szám additív inverzének vagy negatívjának is szokták nevezni.

Publikálva: 2020. május 10.