Lexiq

Domine

A latin domine szó szerinti jelentése uram.

Ezt kisbetűvel írva régen az olyan elismertebb értelmiségiek megszólítására használták, mint például az egyetemi tanárok (pl. Hogy van ma, domine?).

A szó nagybetűvel írva Istent jelöli, gyakran a Domine Deus, azaz Úristen vagy Urunk és Istenünk formában. A "porta me Domine" kifejezés jelentése "vigyél, Uram!", ami egy segítségkérő fohászkodás Isten felé. Az "in manus tuas, Domine" kifejezés jelentése "a te kezedbe, Uram", amivel az ember a nap záró imájában Isten kezébe ajánlja az elmúlt napot és a saját lelkét.

Publikálva: 2021. december 10.