Lexiq

Dogma

A dogma eredetileg egyházi hittétel, amit egy hívőnek kételkedés nélkül el kell fogadnia, a hétköznapok során azonban inkább átvitt értelemben, rosszallóan használják arra, amikor valaki mereven ragaszkodik valamilyen tanhoz, kötelező érvényűnek tekinti, kritikátlanul gondolkodik róla, és nem hajlandó azt megvitatni. Ritkábban az elmélet szinonimájaként is előfordul.

Például ha valaki az esélyegyenlőség dogmájáról beszél, akkor ezzel arra utal, hogy akik az esélyegyenlőségről beszélnek, azok kritikátlanul, mereven kezelik ezt az eszmét.

A kifejezés a görög dogma (= vélemény, tétel) szóból ered.

Publikálva: 2021. november 13.