Lexiq

Disztichon

A disztichon egy hexameterből és egy azt követő pentameterből álló versforma.

Egy versben több disztichon is követheti egymást.

Példa disztichonra Kölcsey Ferenc Huszt című művéből:

Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
 ‑   U U/‑ UU/‑    ‑  / ‑   ‑ /‑ U   U/‑  ‑  
Csend vala felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
  ‑    U U /‑  U  U/‑  / ‑     U  U /‑  U U /‑   

A kifejezés a görög di(sz) (=kétszer) és sztükhé (=verssor) szavakból ered,

Publikálva: 2021. november 21.