Lexiq

Diszciplína

A diszciplína szó jelentése tudományág, illetve fegyelem, fegyelmezettség.

Diszciplínának nevezzük például a biológiát, a fizikát vagy a kémiát, de az ezeken belüli egyes szakterületeket is. Ez evolúcióbiológia például a biológia egyik diszciplínája.

Ha egy tanár diszciplínát tart az osztályban, az azt jelenti, hogy fegyelmet tart.

A kifejezés az azonos jelentésű latin disciplina szóból származik.

Kapcsolódó szavak: interdiszciplináris, multidiszciplináris