Lexiq

Diglosszia

A diglosszia (vagy magyarul kettősnyelvűség) az, amikor egy ország népe vagy egy szűkebb közösség két különböző nyelvváltozatot használ eltérő helyzetekben. Ez a gyakorlatban általában úgy működik, hogy az egyiket a közönséges, hétköznapi körülmények között, a másikat hivatalos célokra használják.

A hétköznapi nyelvet nem is oktatják előírásszerűen, csupán a használat által, otthon, gyerekként tanulják meg az emberek. Ezzel szemben a hivatalos nyelvet az iskolában tanítják, annak nyelvtani szabályaival és a helyesírással együtt. Emiatt az emberek gyakran kevésbé jártasak a hivatalos nyelv használatában, mint az anyanyelvként beléjük ivódott közönséges változatéban.

A két nyelvváltozat leginkább a nyelvtanban tér el egymástól, de kiejtésükben és szóhasználatukban is jelentős eltérések lehetnek. Jellemzően presztízsükben is különböznek: a hivatalos nyelvváltozatot sok esetben szebbnek, logikusabbnak, felsőbbrendűnek, és összességében a nyelv "helyes" formájának tekintik. Éppen ezért ezt igyekeznek megőrizni jelenlegi állapotában, míg a közönséges nyelvváltozat sokkal gyorsabban változik amiatt, hogy nem korlátozzák sem a tanult és előírt szabályok, sem a nyelv védelmére irányuló törekvések.

Akinek a nyelvében nincs ilyen megkülönböztetés, annak furcsának tűnhet a diglosszia, még ha nem is olyan ritka jelenség. Az arab nyelvnek például rengeteg különféle beszélt változata létezik, amelyek egymástól és attól a standard arab nyelvtől is eltérnek, amit egységesen tanítanak az iskolákban és használnak a hivatalokban, a médiában. Ugyanígy például a német nyelvnek is van egy standard változata, mondhatni kőbe vésett szabályokkal, és emellett létezik számos különböző német nyelvváltozat.

A diglosszia név a görög dio (=kettő) és glossa (=nyelv) szavak összevonásából származik, utalva arra a helyzetre, amikor két, egymástól különböző társadalmi funkciót betöltő nyelvváltozat elvágólag él egymás mellett.

a nyelvek és nyelvváltozatok használatának megnevezései egy táblázatbanA diglosszia nem összetévesztendő az egyéni kétnyelvűséget jelentő bilingvizmussal. A kettőnél több nyelvváltozat egy társadalmi csoporton belüli használata a poliglosszia.

Bővebben: Diglosszia (Wikipédia)

Publikálva: 2021. március 10.