Lexiq

Deviáns

Deviáns, aki egy adott közösség vagy a társadalom nagy része által elfogadott normákat semmibe veszi, nem követi. A kifejezés helytelenítő jelentésű.

Egy társadalomban egyszerre több normarendszer is létezik, és annak megítélése, hogy ki számít deviánsnak, az egyes személyek, csoportok, társadalmi rétegek értékítéletétől függ.

Általában deviáns viselkedésnek tartják például, ha valaki lopásból, csalásból tartja el magát.

A szó a latin deviare (= letér az útról) kifejezésből származik.

Publikálva: 2020. augusztus 27.