Lexiq

Deviancia

A deviancia egy közösség vagy a társadalom nagy része által elfogadott normáktól való, mások által helytelenített eltérés.

Egy társadalomban egyszerre több normarendszer is létezik, és annak megítélése, hogy mi számít devianciának, az egyes személyek, csoportok, társadalmi rétegek értékítéletétől függ.

Általában deviáns viselkedésnek tartják például, ha valaki lopásból, csalásból tartja el magát.

A szó a latin deviatio (= útról való letérés) kifejezésből származik.